Croeso

'Croeso', os gwelwch yn dda llenwch y ffurflen hon os ydych yn dymuno gofyn am adolygiad o unrhyw hysbysiad a dderbyniwyd gennych. Darllenwch how to apply for a review cyn llenwi'r ffurflen hon.

Nid yw’r ffurflen yn cadw unrhyw wybodaeth a roesoch chi os ydych yn dewis y botwm yn ôl neu lywio oddi ar y dudalen hon cyn cyflwyno'r ffurflen.Cam 1

Rhowch eich cyfeirnod hysbysu. Bydd y sgrin nesaf yn gofyn i chi roi mwy o wybodaeth ac yn rhoi cyfle i chi lanlwytho dogfennau ategol.

  Cymorth

Cam 2

Teipiwch y testun yn y blwch – dewiswch yr eiconau os oes angen arnoch; testun newydd, testun sain neu am help gyda'r testun.

Awgrym: Os na allwch weld y geiriau, dewiswch y ReCaptcha 'Mynnwch her newydd' (Refresh captcha image) a gweld dau air newydd
Mae’r Rheoleiddiwr Pensiynau yn rheolwr data at ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 ("DPA"). Rydym yn cynnal ac yn prosesu yn unol â'r Ddeddf Diogelu data, unrhyw ddata personol (gan gynnwys data personol unigolion neu bersonau eraill) a roddwyd i ni wrth arfer ein swyddogaethau statudol / dyletswyddau.  Gellir defnyddio unrhyw wybodaeth a roddwyd i'r Rheoleiddiwr Pensiynau (gan gynnwys datgelu pellach) mewn cysylltiad ag unrhyw un o'n swyddogaethau statudol. I gael rhagor o wybodaeth, gweler privacy notice y rheoleiddiwr